Procenti poreza i doprinosa na zarade

Datum Na teret radnika Na teret poslodavca
Porez na zarade PIO Zdravstveno Nezaposlenost PIO Zdravstveno Nezaposlenost
do 29.05.2013.
12,00% 11,00% 6,15% 0,75% 11,00% 6,15% 0,75%
od 30.05.2013. do 31.07.2014.
10,00% 13,00% 6,15% 0,75% 11,00% 6,15% 0,75%
od 01.08.2014. do
10,00% 14,00% 5,15% 0,75% 12,00% 5,15% 0,75%