Neoporezivi iznos zarade

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14 i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Period primene Neoporezivi iznos zarade zaposlenog „Sl. glasnik RS“, br.
od 1.02.2019. do 31.01.2020 15.300
od 1.02.2018. do 31.01.2019 15.000 7/18
od 1.02.2017. do 31.01.2018. 11.790 5/17
od 1.02.2016. do 31.01.2017. 11.604 5/16
od 1.02.2015. do 31.01.2016. 11.433 5/15
od 1.02.2014. do 31.01.2015. 11.242 6/14
od 30.05.2013. do 31.01.2014. 11.000 47/13
od 1.02.2013. do 29.05.2013. 8.776 8/13
od 1.02.2012. do 31.01.2013. 7.822 7/12
od 1.02.2011. do 31.01.2012. 7.310 4/11
od 1.02.2010. do 31.01.2011. 6.554 44/09
od 1.02.2009. do 31.01.2010. 5.938 123/08
od 1.02.2008. do 31.01.2009. 5.560 7/08
od 1.02.2007. do 31.01.2008. 5.050 10/07
od 1.01.2007. do 31.01.2007. 5.000 62/06