Minimalni neophodni uslovi

1.) ELEKTRONSKI SERTIFIKAT
– izdat od strane sertifikacionog tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata i sadrži podatke predviđene zakonom:

  • HALCOM BG CA
  • POŠTA SRBIJE
  • PRIVREDNA KOMORA SRBIJE
  • MUP RS i
  • E-Smart System

2.) HARDVER
– Računarska konfiguracija sa stalnom internet konekcijom (Windows 7 ili noviji)
– Čitač kartica
– Štampač i skener

3.) SOFTVER
Adobe Reader 11 ili noviji

NexU APR – Aplikacija za elektronsko potpisivanje (verzije 1.36 + 1.06 sa dve ikonice na desktopu)

Ukoliko imate problem da pretraživač ne prepoznaje aplikaciju za potpisivanje, potrebno je otvoriti sledeći link:

https://localhost:9889/favicon.ico

i dozvoliti prava pristupa aplikaciji NexU APR. Ukoliko ste uspešno izvršili podešavanja pojaviće se ikonica aplikacije na ekranu.

– Microsoft Edge, Mozilla Firefox ili Google Chrome
– Instaliran softver za prepoznavanje sertifikata, možete naći u sekciji DOWNLOAD