Instalacija aplikacije NexU-APR za elektronsko potpisivanje dokumenata

Aplikaciju možete preuzeti sa sajta Agencije za privredne registre i izvršiti njenu instalaciju kao u videu ispod.

Rešavanje problema:

Ukoliko imate problem da pretraživač ne prepoznaje aplikaciju za potpisivanje, potrebno je otvoriti sledeći link: 
https://localhost:9889/favicon.ico
i dozvoliti prava pristupa aplikaciji NexU APR. Ukoliko ste uspešno izvršili podešavanja pojaviće se ikonica aplikacije na ekranu.
Instalacija aplikacije NexU-APR za elektronsko potpisivanje dokumenata