Instalacija softvera za rad sa sertifikatom Pošte

Aplikaciju i potrebne sertifikate možete preuzeti sa sajta Pošte Srbije i instalirati ih kao u videu ispod.

Nakon instalacije preporučljivo je restartovati sistem.

Instalacija softvera za rad sa sertifikatom Pošte