Neoporezivi iznosi 2017

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana za isplate od 1. februara 2017. do 31. januara 2018. godine (“Službeni glasnik RS”, broj 7 od 31.01.2016. godine):     Neoporezivi iznos zarade: 11.790 dinara     Naknada troškova prevoza u javnom saobraćaju: 3.725 dinara     Dnevnica za službeno putovanje u zemlji: 2.236 dinara     Naknada prevoza na […]