Brisanje starih sertifikata

Prilikom prijavljivanja na portal ePorezi, klikom na dugme „Prijavite se“ korisnik može dobiti poruku kao na sledećoj slici „Insert Smart Card“, bez obzira što se kvalifikovani elektronski sertifikat nalazi u čitaču pametnih kartica.

bs1

Da bi se nesmetano pristupilo portalu ePorezi, potrebno je iz liste sertifikata izbrisati sve sertifikate koji su korišćeni za pristup portalu ili potpisivanje dokumenata. Zatvorie vaš internet pretraživač.

Brisanje sertifikata iz liste se vrši na sledeći način: Klikom na dugme Start -> Control Panel

bs2

Iz „Control Panel“-a izabrati opciju Internet Options

bs3

U novom prozoru izabrati karticu Content, a zatim dugme Certificates

bs4

U delu „Personal“ nalazi se lista svih sertifikata iz koje je potrebno obrisati sve sertifikate. Brisanje sertifikata se vrši tako što označimo sertifikate koje želimo da obrišemo i kliknemo na dugme Remove. Da bi potvrdili ovu operaciju potrebno je kliknuti na Yes u novootvorenom prozoru.

bs5

Zatvorite sada sve prozore, izvadite sertifikat koji želite da koristite iz čitača i ponovo ga vratite u čitač kako bi računar učitao sertifikat koji sada možete da koristite bez problema.