Procenti poreza i doprinosa na zarade

Datum
Na teret radnika Na teret poslodavca
Porez
na zarade
PIO Zdravstveno Nezaposlenost PIO Zdravstveno Nezaposlenost
do 29.05.2013.
12,00%
11,00% 6,15% 0,75% 11,00% 6,15% 0,75%
od 30.05.2013. do 31.07.2014.
10,00%
13,00% 6,15% 0,75% 11,00% 6,15% 0,75%
od 01.08.2014. do 31.12.2018
10,00% 14,00% 5,15% 0,75% 12,00% 5,15% 0,75%
od 01.01.2019. do 31.12.2019.
10,00%
14,00% 5,15% 0,75% 12,00% 5,15% 0,00%
od 01.01.2020. do 31.12.2021.
10,00%
14,00% 5,15% 0,75% 11,50% 5,15% 0,00%
od 01.01.2022. do 31.12.2022.
10,00%
14,00% 5,15% 0,75% 11,00% 5,15% 0,00%
od 01.01.2023.
10,00%
14,00% 5,15% 0,75% 10,00% 5,15% 0,00%