Elektronski potpis dokumenta

Najvažnija stvar je da imate instaliran softver za prepoznavanje pametne kartice (elektronskog potpisa) od strane izdavaoca sertifikata koji možete naći u sekciji DOWNLOAD.

Na ovoj stranici detaljno ćemo opisati način na koji potpisujemo dokumente u Adobe Reader-u, verzije 11 ili novija DC. Dakle, pre potpisivanja dokumenta neophodno je da vaš tekst, tabelu ili sliku sačuvate u formi PDF dokumenta. Microsoft Office i OpenOffice imaju ugrađene te opcije kada idete preko opcije Save As.

U slučaju skeniranog dokumenta, većina softvera za skeniranje ima mogućnost čuvanja dokumenata u PDF formatu, ako to nije slučaj, možete preuzeti odličan besplatan program za skeniranje NAPS2 (Not Anothe PDF Scanner 2) ili program koji štampa dokumente u PDF, besplatan program PDFCreator.

PODEŠAVANJE ADOBE READERA ZA ISPRAVNO POTPISIVANJE

Birate opciju Edit -> Preferences (Ctrl + K), sa leve strane izaberete opciju Signatures, zatim sa desne strane kliknete na prvo polje More u okviru sekcije Creation & Appearance. Kad se otvori novi prozor na drugom polju Defaulf signing format izaberete CAdES-Equivalent i sve potvrdimo sa OK.

PODEŠAVANJE ADOBE READERA ZA HALCOM SERTIFIKATE

Detaljno uputstvo


I KORAK

Otvorimo dokument

II KORAK

Biramo opciju za potpisivanje sertifikatom

Adobe Reader 11

epotpis-adobe11

Adobe Reader DC

DC2

III KORAK

Nacrtamo pravougaonik na mestu gde želimo da stavimo potpis
  1. Iz padajućeg menija biramo sertifikat sa kojim želimo da potpišemo dokumenat
  2. Kako se u ponudi najčešće pojavljuju dva sertifikata, klikon na opciju More details bi bilo poželjno proveriti da li se radi o sertifikatu čija je upotreba Digital Signature, Non repudation.
  3. U polju za pregled videćete kako će potpis izgledati, ako je to što vam treba, idete na dugme Sign.

 

DC3

IV KORAK

Dalje je potrebno odrediti lokaciju gde ćemo sačuvati potpisani fajl
Kliknemo na Save, pa će nam se otvoriti prozor za unos PIN koda koji treba pažljivo uneti i kliknuti na OK. Ovime je procedura završena i sada možete učitati u aplikaciji APR potpisan dokument sa elektronskim sertifikatom.