Instalacija aplikacije SecurityTray – CROSO

Aplikaciju možete preuzeti sa sajta Centralnog registra i izvršiti njenu instalaciju kao u videu ispod.

Važno je odabrati pravu verziju za vaš računar, verziju vašeg Windows-a možete proveriti pritiskom kombinacije tastera Winkey+Pause ili Winkey+Break.

Rešavanje problema:

Ukoliko imate problem da pretraživač ne prepoznaje aplikaciju SecurityTray za pristup portalu, potrebno je otvoriti sledeći link: 
https://localhost:9877/getTicket
i dozvoliti prava pristupa aplikaciji, zatim će biti potrebno uneti PIN vašeg elektronskog sertifikata i na ekranu će se pojaviti
puno slova i brojeva, ovime je odobren pristup pretraživaču i sada možete nesmetano pristupiti portalu.
Instalacija aplikacije SecurityTray – CROSO