Neoporezivi iznos zarade

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14 i 112/15 – u daljem tekstu: Zakon) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Period primene Neoporezivi iznos zarade zaposlenog „Sl. glasnik RS“, br.
od 1.01.2022. do 31.12.2022 19.300 /2021
od 1.01.2021. do 31.12.2021 18.300 153/2020
od 1.01.2020. do 31.12.2020 16.300 86/2019
od 1.02.2019. do 31.01.2020 15.300 4/2019
od 1.02.2018. do 31.01.2019 15.000 7/18
od 1.02.2017. do 31.01.2018. 11.790 5/17
od 1.02.2016. do 31.01.2017. 11.604 5/16
od 1.02.2015. do 31.01.2016. 11.433 5/15
od 1.02.2014. do 31.01.2015. 11.242 6/14
od 30.05.2013. do 31.01.2014. 11.000 47/13
od 1.02.2013. do 29.05.2013. 8.776 8/13
od 1.02.2012. do 31.01.2013. 7.822 7/12
od 1.02.2011. do 31.01.2012. 7.310 4/11
od 1.02.2010. do 31.01.2011. 6.554 44/09
od 1.02.2009. do 31.01.2010. 5.938 123/08
od 1.02.2008. do 31.01.2009. 5.560 7/08
od 1.02.2007. do 31.01.2008. 5.050 10/07
od 1.01.2007. do 31.01.2007. 5.000 62/06