Instalacija softvera za rad sa Halcom sertifikatom

Aplikaciju možete preuzeti sa sajta Halcom i instalirati Nexus Personal kao u videu ispod.

Nakon instalacije preporučljivo je restartovati sistem.

Nakon prvog umetanja kartice, kliknite na Yes za instalaciju sertifikata.

Instalacija softvera za rad sa Halcom sertifikatom