Instalacija softvera za rad sa sertifikatom PKS

Aplikaciju možete preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova i instalirati ih kao u videu ispod. Aplikacija je ista kao i za Lične karte izdate posle 18.08.2014.

Sertifikate potrebne za rad možete preuzeti sa sajta Privredne komore Srbije.

Nakon instalacije preporučljivo je restartovati sistem.

Instalacija softvera za rad sa sertifikatom PKS