Pristup portalima preko Firefox-a

Ukoliko se prvi put prijavljujete na portale E-porezi i Centralnog registra preko Firefox pretraživača, pojaviće Vam se upozorenje o neproverenom sertifikatu. Ovaj problem ćete rešiti u tri klika na sledeći način:

E-POREZI

Otvorite adresu portala e-porezi https://eporezi.poreskauprava.gov.rs/user/login.html

  1. Kliknete na Advanced
  2. Add Exception…
  3. Confirm Security Exception

p1

p2

 

CENTRALNI REGISTAR

Otvorite adresu portala centralnog registra https://portal.croso.gov.rs/criscr/

  1. Kliknete na Advanced
  2. Add Exception…
  3. Confirm Security Exception

c1

c2