Elektronska predaja M4 obrazaca

Poslodavci i preduzetnici će od 15. marta moći elektronski da predaju obrazac M4, koji sadrži podatke o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini. To će doprineti smanjenju čekanja na šalterima PIO fonda i uštedama u poslovanju privrede, rečeno je u Privrednoj komori Srbije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio […]

Propisan je katalog šifara vrste prihoda/naknada

Propisan je katalog šifara vrste prihoda/naknada i nove šifre prihoda za primanja fizičkih lica (primena od 1. marta 2016. godine) U „Sl. glasniku RS“ br. 14, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna […]

Posebni informacioni sistem Agencije od danas dostupan korisnicima

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od danas, 1. februara 2016. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom  dokumentacijom  za 2015. godinu. Podsećamo da Zakon o […]

Izmene mesečnih osnovica i neoporezivih iznosa od 01.02.2016

Od prvog februara primenjuje se nove osnovice za obračun zarade: Najniža mesečna osnovica: 22.449 Najviša mesečna osnovica: 353.815   Takođe i novi neoporezivi iznosi: Neoporeziv iznos zarade: 11.604 Za dolazak i odlazak s posla: 3.666,00 Za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (dnevnica): 2.201,00 Za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe: 6.417,00 Solidarna pomoć […]