Kako prijaviti prihode od izdavanja nepokretnosti u zakup?

Obaveštavamo građane koji ostvaruju prihod od izdavanja u zakup nepokretnosti, da sve informacije o načinu utvrđivanja poreza i popunjavanju poreske prijave, mogu dobiti u organizacionim jedinicama Poreske uprave. U organizacionoj jedinici Poreske uprave, biće vidno obeleženo mesto na kome se građani mogu informisati i dobiti pomoć prilikom popunjavanja poreske prijave o obračunatom porezu od izdavanja […]

Odlaganje plaćanja poreskog duga do 60 meseci uz otpis kamate

Na osnovu izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava na zahtev poreskog obveznika može odložiti plaćanje glavnog poreskog duga do 2.000.000 dinara bez kamate, sa stanjem na dan 04.03.2016. godine, najduže do 60 mesečnih rata uz otpis 100% kamate. Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga na rate može da se podnese nadležnoj […]

Elektronska predaja M4 obrazaca

Poslodavci i preduzetnici će od 15. marta moći elektronski da predaju obrazac M4, koji sadrži podatke o zaradama i stažu zaposlenih u prethodnoj godini. To će doprineti smanjenju čekanja na šalterima PIO fonda i uštedama u poslovanju privrede, rečeno je u Privrednoj komori Srbije. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio […]

Propisan je katalog šifara vrste prihoda/naknada

Propisan je katalog šifara vrste prihoda/naknada i nove šifre prihoda za primanja fizičkih lica (primena od 1. marta 2016. godine) U „Sl. glasniku RS“ br. 14, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna […]

Posebni informacioni sistem Agencije od danas dostupan korisnicima

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od danas, 1. februara 2016. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom  dokumentacijom  za 2015. godinu. Podsećamo da Zakon o […]

Izmene mesečnih osnovica i neoporezivih iznosa od 01.02.2016

Od prvog februara primenjuje se nove osnovice za obračun zarade: Najniža mesečna osnovica: 22.449 Najviša mesečna osnovica: 353.815   Takođe i novi neoporezivi iznosi: Neoporeziv iznos zarade: 11.604 Za dolazak i odlazak s posla: 3.666,00 Za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (dnevnica): 2.201,00 Za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe: 6.417,00 Solidarna pomoć […]