e-fakture u Kristinasoft-u

Naše programsko rešenje za povezivanje na SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA (SEF) se ostvaruje preko programskog interfejsa aplikacije (API). Osnovne komande za komunikaciju sa API protokolom izvršava funkcija „curl“ koja je integrisana u Windows 10 i Windows 11. Kada se definišu svi parametri koji su potrebni, jedina razlika se svodi na to da umesto tipke [F2] za […]