Propisan je katalog šifara vrste prihoda/naknada

Propisan je katalog šifara vrste prihoda/naknada i nove šifre prihoda za primanja fizičkih lica (primena od 1. marta 2016. godine) U „Sl. glasniku RS“ br. 14, objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna […]

Posebni informacioni sistem Agencije od danas dostupan korisnicima

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da je od danas, 1. februara 2016. godine, u okviru dela Finansijski izveštaji, omogućen pristup Posebnom informacionom sistemu Agencije, kojim se obezbeđuje jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i finansijskih izveštaja sa propisanom  dokumentacijom  za 2015. godinu. Podsećamo da Zakon o […]