Donet je pravilnik o evidenciji o PDV-u i pregledu obračuna PDV-a (u primeni od 1. januara 2017)

Ministar finansija doneo je Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (u nastavku: Pravilnik). Pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS, broj 80/16, od 30. septembra 2016. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

Pravilnik ima dva dela, i to:

  • Oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV-u (čl. 2. do 23);
  • Oblik i sadržina pregleda obračuna PDV-a (čl. 24. do 41).

Pravilnikom je propisan Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period, koji se podnosi uz poresku prijavu za svaki poreski period, u elektronskoj formi, počev od podnošenja poreske prijave za prvi poreski period 2017. godine.

Obrazac POPDV sadrži 13 pojedinačnih tabela sa ukupno 155 pozicija. Osnovna svrha pregleda obračuna jeste da se prikažu detalji o praktično svim aktivnostima obveznika, i to kako o prometu u zemlji i inostranstvu, tako i o nabavkama dobara i usluga u zemlji i iz uvoza, nezavisno od toga što pojedine transakcije uopšte ne utiču na obračun PDV-a niti imaju bilo kakve veze s njim (npr. iskazivanje podataka o primljenim novčanim donacijama, naknadama štete i dr.).

U pogledu vođenja evidencije, verovatno najveća novina jeste propisivanje obaveze iskazivanja podataka koji bliže uređuju dobra, odnosno usluge kao što su npr. naziv, vrsta, model, tip, količina, obim i dr. Naime, za razliku od trenutno važećih pravila, koja podrazumevaju vođenje evidencije o tzv. ulaznim i izlaznim računima, u okviru koje obveznici uglavnom iskazuju samo nazive kupaca i dobavljača, datume i elemente za obračun PDV-a (osnovicu, stopu, PDV), sada je propisana obaveza iskazivanja podataka o detaljima dobara i usluga. U mnogim slučajevima ovo rešenje je praktično nemoguće primeniti (npr. veliki trgovinski lanci i dr.).

Pored navedenog, propisana je obaveza vođenja evidencije o mnogim transakcijama, odnosno aktivnostima, o kojima se nikada nije vodila (npr. primljene donacije, promet bez naknade koji nije oporeziv PDV-om, primanja po osnovu naknade štete itd.).

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.