Odlaganje plaćanja poreskog duga do 60 meseci uz otpis kamate

Na osnovu izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Poreska uprava na zahtev poreskog obveznika može odložiti plaćanje glavnog poreskog duga do 2.000.000 dinara bez kamate, sa stanjem na dan 04.03.2016. godine, najduže do 60 mesečnih rata uz otpis 100% kamate.

Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga na rate može da se podnese nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u periodu od 01.04.2016. do 04.07.2016. godine. Uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza na rate jeste da poreski obveznik izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 04.03.2016. godine do dana podnošenja zahteva i dostavi dokaz o tome.

U postupku odlučivanja po zahtevu, sredstvo obezbeđenja naplate ne pruža pravno lice i preduzetnik, sa dugom do 1.500.000 dinara, odnosno fizičko lice, koje duguje do 200.000 dinara. Sredstvo obezbeđenja naplate potrebno je za dug iznad 1.500.000 dinara odnosno iznad 200.000 dinara i to u iznosu glavnog poreskog duga iznad navedenih iznosa, u koji se uračunava i iznos pripadajuće kamate na taj deo duga.

Može se odložiti i plaćanje poreskog duga iznad 2.000.000 dinara, s tim da će u tom slučaju biti otpisano 50 odsto kamate, ukoliko obveznik redovno izmiruje tekuće i obaveze po reprogramu. Podnošenje zahteva za odlaganje plaćanja poreskog duga iznad 2.000.000 dinara nije oročeno.

U postupku odlučivanja po zahtevu za odlaganje plaćanja dugovanog poreza, određivanje broja rata se vrši na osnovu ekonomske sposobnosti poreskog obveznika u pogledu mogućnosti redovnog izmirivanja tekućih obaveza i mesečne rate odloženog dugovanog poreza, ali tako da se broj mesečnih rata određuje u zavisnosti od visine iznosa glavnog poreskog duga čije se odlaganje traži.

Za pravna lica:

do 100.000 dinara – najviše 30 rata;
od 100.001 do 500.000 dinara – najviše 40 rata;
od 500.001 do 1.000.000 dinara – najviše 50 rata;
preko 1.000.001 dinara – najviše 60 rata.

Za preduzetnike:

do 100.000 dinara – najviše 30 rata;
od 100.001 do 200.000 dinara – najviše 40 rata;
od 200.001 do 300.000 dinara – najviše 50 rata;
preko 300.001 dinara – najviše 60 rata.

Za fizička lica:

do 50.000 dinara – najviše 30 rata;
od 50.001 do 100.000 dinara – najviše 40 rata;
od 100.001 do 200.000 dinara – najviše 50 rata;
preko 200.001 dinara – najviše 60 rata.

Poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje rate reprograma i tekuće obaveze, kao i da na neplaćeni dugovani porez obračunava i plaća kamatu po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije. U slučaju redovnog izmirenja obaveza, po isteku svakih 12 meseci, otpisuje se pripadajuća kamata na dug koji je plaćen u tom periodu.

Međutim, ukoliko se poreski obveznik ne bude pridržavao propisanih uslova i rokova iz rešenja, odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja dugovanog poreza na rate, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i neplaćeni porez, uključujući i neplaćenu kamatu na taj dug, bez odlaganja naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku prinudne naplate, u skladu sa Zakonom.

Оставите одговор

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.