Izmene mesečnih osnovica i neoporezivih iznosa od 01.02.2016

Od prvog februara primenjuje se nove osnovice za obračun zarade: Najniža mesečna osnovica: 22.449 Najviša mesečna osnovica: 353.815   Takođe i novi neoporezivi iznosi: Neoporeziv iznos zarade: 11.604 Za dolazak i odlazak s posla: 3.666,00 Za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (dnevnica): 2.201,00 Za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe: 6.417,00 Solidarna pomoć […]

Uvid u podatke o doprinosima fizičkog lica kod CROSO

Počev od 15.01.2016. godine na Portalu Centralnog registra svako fizičko lice može vršiti uvid u podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima, kao i o eventualnim neusklađenostima. Fizičko lice može vršiti uvid isključivo u svoje podatke, a koji se odnose na obračunate i plaćene doprinose kod svih obveznika kod kojih je bio radno angažovan počev od […]